Kursy wideo dla nauczycieli - jak tworzyć lekcje

Jak zamówić kurs?

Jak dodać uczniów do kursu?

Jak wypisać uczniów z kursu?

Jak prowadzić lekcje? - cz 1 zasoby.

Jak przygotować sprawdzian (test)?
Jak wstawiać materiały do dysku szkoły na platformie

Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 kwiecień 2020, 10:10